Kurumsal

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

“Dünyanın enerji geleceğini doğayla uyum içinde şekillendiriyoruz.”

INTEC olarak, daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmak için, çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyulacak sınırlı kaynakları korumaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği ve enerji dönüşümünü desteklemeyi ilkelerimizin merkezine alıyoruz. Dünyanın enerji geleceğini doğayla uyum içinde şekillendiriyoruz.“Sürdürülebilir Bir Geleceğe Güçlü Bağlılık”

INTEC olarak, çevreyi korumaya çalışıyor, aynı zamanda gelecek nesillere hizmet edecek sürdürülebilir enerji kaynaklarından en verimli şekilde yararlanılmasını sağlıyoruz. Çevreye karşı sorumluluğumuzun tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizin ötesine geçtiğine inanıyoruz.

İş stratejimizin ve çalışma yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası olarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyor ve bu konuda düzenli incelemeler yapıyoruz.

Benimsediğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası ışığında, sürdürülebilir kalkınma felsefesini organizasyonumuzun tüm kademelerine ve faaliyetlerine entegre etmeyi hedefliyor ve teşvik ediyoruz.

Bağlı olduğumuz ilkelerimiz; 
 

 • Güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak.
 • Sorumlulukların verildiği ve anlaşıldığı çalışmalarımızda çevresel açıdan sürdürülebilir bir kültür geliştirmek.
 • Topluluğumuzda çevreye duyarlı bir komşu olmak.
 • Yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla doğal kaynakları korumak.
 • Faaliyetlerimizde çevreyi olumsuz etkilemeyen süreçleri benimsemek.
 • Kuruluş genelinde enerjinin sorumlu kullanımını sağlamak.
 • Çevre korumayı geliştirmek ve çevre anlayışını teşvik etmek için faaliyetlere katılmak.
 • Çevresel performansımızın iyileştirilmesinde sürekli adımlar atmak.
 • Bu politikanın uygulanmasına ilişkin titiz denetimler, değerlendirmeler ve öz değerlendirmeler yapmak.
 • Sağlam çevre uygulamalarını teşvik eden tedarikçilerle çalışmak.
 • Çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve kullanıcılarımız arasında farkındalığı artırmak – onları çevreye karşı sorumlu bir şekilde hareket etmeleri için eğitmek ve motive etmek.Önceliğimiz olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; 

 

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edildi.
 
*Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme (undp.org)