Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

İşbu Kullanım Koşulları; INTEC Enerji Çözümleri (“INTEC”) tarafından www.in-tecenergy.com adresinden işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları kapsamaktadır.

Site’nin her türlü kullanımı işbu Kullanım Koşulları’na tabi olup, Kullanım Koşulları Site’nin kullanımı ile birlikte bağlayıcı addedilecektir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmeyen kullanıcılar, Site’yi kullanmamalıdır.

INTEC’in işbu Kullanım Koşulları’nda zaman zaman değişiklik yapma hakkı saklı olup, bu değişikliklere ilişkin olarak kullanıcılara önceden bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Site’nin Kullanımına ilişkin Esaslar

Site’nin kapsam ve içeriği münhasıran INTEC tarafından belirlenmektedir. INTEC, zaman zaman herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmaksızın Site ve Site kapsamında sunulan hizmet ve içerikleri değiştirme hakkına sahiptir. Bu kapsamda INTEC, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Site’yi askıya alabilir veya Site’nin kullanımını sona erdirebilir.

Site’de yer alan içerik ve hizmetler yasalara ve/veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanılamaz. Site’nin her türlü kullanımında, yürürlükteki mevzuata, işbu Kullanım Koşulları ile Site içerisinde yayımlanabilecek sair kurallara ve varsa Site’nin kullanımına ilişkin olarak INTEC ile akdedeceğiniz diğer sözleşmelere uyum sağlanacaktır.

Site’nin işleyişini aksatacak ya da INTEC, bağlı şirketleri, alt yüklenicileri, kullanıcılar ve Site ile ilişkili diğer kişilere zarar verecek eylemler yasak olup, kullanıcılar bu tip eylemlerden imtina etmeyi taahhüt etmektedir.

Site üzerinden INTEC ile paylaştığınız bilgiler ve Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bilgilerin kullanımına ilişkin detaylar işbu Kullanım Koşulları’nın eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmektedir. INTEC, ilgili kullanıcı ile arasında aksi/ek bir düzenleme içeren herhangi bir diğer sözleşme, kullanım koşulları ve sair doküman olmadığı sürece, bahsi geçen bilgileri Gizlilik Politikası’dan belirtilen kapsam dışında kullanmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları başta olmak üzere her türlü hak, mülkiyet ve menfaat INTEC’e aittir. Kullanım Koşulları’nda yer alan hiçbir hüküm, bu hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen kullanıcılara devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Kullanım Koşulları kullanıcılara yalnızca Site’den INTEC’in Site’yi sunma amaçları doğrultusunda faydalanılması ile sınırlı, dünya çapında kullanılabilir, ücretsiz, şahsi, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı vermektedir.

Kullanıcılar, Site’yi (ilgili içerikler de dahil olmak üzere) ve Site’nin üzerinde çalıştığı yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz ve Site’den işleme eser oluşturamazsınız. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, INTEC’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hiçbir düzenleme, kullanıcılara INTEC veya bağlı şirketlerinin ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanım hakkı vermemektedir.

Bu katalogda yer alan görseller ve bilgiler tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. INTEC Ltd. Şti. her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Sorumluluğun Kısıtlanması

Site ve Site’de yer alan içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, INTEC Site ve ilgili içeriklere ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermemektedir.

Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bu hizmetlerin kalitesi büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır.

Site üzerinden INTEC tarafından yönetilmeyen site, platform veya içeriklere erişim sağlanabilecek olup, INTEC’in söz konusu site, platform veya içeriklere ilişkin olarak herhangi bir yükümlülüğü veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

    × How can we help you?