EPC (Mühendislik – Tedarik – Kurulum)

EPC (Mühendislik – Tedarik – Kurulum)

Güneş enerjisi EPC çalışmaları kapsamında arazi seçiminden projenin gerçekleştirilmesi ve devreye alınmasına kadar tüm aşamalar titizlikle uygulanmakta; projenin hayata geçirilmesi için gerekli resmi işlemlerin başlatılması ve takibi; kurulum testleri gibi hizmetleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

EPC

Arazi Seçimi

Güneş Potansiyeli Durumu
Güneş santrali için arazi seçiminde aranacak ilk şartlardan birisi güneş potansiyelinin durumudur. Santralin kurulacağı arazinin bulunduğu şehirde güneş radyasyonu ne kadar fazla ise üreteceğiniz enerjinin miktarı da o kadar fazla olacaktır.

Arazinin Toprak Yapısı
Santralin kurulacağı arazinin topografik yapısı da önemlidir. Arazinin kayalık olması durumunda yapılacak düzeltme işleri (hafriyat) ve devamında proje için kullanılacak konstrüksiyon malzemelerinin seçimi de bu faktörler göz önünde bulundurularak değişkenlik göstereceği için bütçe planlamasında maliyet giderleri artarak farklılık gösterebilmektedir. INTEC Enerji Çözümleri, bir güneş enerjisi EPC şirketi olarak malzemelerin seçiminde maliyet/performans oranına her zaman dikkat etmektedir.

Arazinin Gölgelenme Durumu
Güneş santrali için arazi seçerken satın alacağınız arazinin çevresinin incelenmesi önerilmektedir. Özellikle araziye gölge yapacak bir oluşum, güneş santralinizden alacağınız verimi düşürecektir. Örneğin uzun ve büyük ağaçlar var ise ve arazinin üzerinden veya yakınından yüksek gerilim hatları geçiyorsa panellerinize ve enerji veriminize olumsuz etkileri olacaktır. (Bina, dağ, tepe, vb.)

Arazinin Kirlenme ve Tozlanma Durumu
Güneş enerjisi için satın alınacak arazinin mevcut durumu iyi analiz edilmelidir. Eğer araziye yakın yerlerde beton santrali, taş ocağı veya kum ocağı gibi yüksek oranda toz muhteviyatına neden olacak tesisler varsa bu tozlar rüzgâr ile güneş panellerinize taşınacaktır. Bu durumda güneş panelleri sık sık kirleneceği için temizlenmediği takdirde santraliniz ciddi anlamda verim kaybına uğrayacaktır.

Arazinin Enerji Nakil Hattı İle Olan İlişkisi
Güneş santralini kurduktan sonra enerji iletim veya nakil hatları ile dağıtım şirketinin gösterdiği noktaya bağlantı yapılması gerekmekte olup, ilgili nakil hatlarının gittiği güzergâha dikkat etmek gerekmektedir. Nakil hattının kurulumu ve bağlantısında yerli veya ulusal elektrik dağıtım şirketlerinden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Güneş enerjisi EPC şirketi olarak ilgili tüm resmi merciilerden gerekli izinlerin alınmasını sağlıyoruz.

Arazinin Hava Şartları Uygunluğu
Güneş enerji santrali için arazi seçimi yaparken, arazinin bulunduğu bölge çok önemlidir. Arazinin bulunduğu konumun, 1 yıl içerisindeki güneşli, sisli, yağmurlu ve kar yağışlı olma durumunu tespit etmek ve meteoroloji verilerini almak mümkündür. Bu nedenle hava şartlarını göz önünde bulundurarak üretim tesisiniz için doğru yer seçimi yapmanız önem arz etmektedir.

Arazinin Ulaşım Durumu
Bir diğer dikkate alınması gereken durumlardan biri de ulaşımdır. Eğer araziye ulaşım zor şartlarda ise ilk yatırım maliyetindeki işçilik ve nakliye masrafları fazla olacaktır. Güneş panelleri, konstrüksiyon ekip ve ekipmanları, trafo ve köşk gibi ağır ekipmanların taşınmasında arazi koşulları sebebiyle sıkıntılar ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Solar Energy EPC Site Selection INTEC energy
Solar Energy EPC Site Selection INTEC
Solar Energy EPC Site Selection INTEC
Solar Energy EPC Solar Power Plant Construction
Solar Energy EPC Solar Power Plant Construction
EPC

Güneş Enerjisi Santrali (GES) İnşası

Gerekli izinlerin alınarak projenin onaylanmasından sonra proje kurulum aşaması başlamaktadır. İşte bu safhade güneş enerjisi EPC’nin operasyon ve saha faaliyet aşamaları başlamaktadır. Bu durumda ilk olarak arazinin yapısına dikkat etmek çok önemlidir. (Eğer arazinin fiziki yapısında tümsek veya çukur fazla ise bu durum fazladan hafriyat maliyeti çıkaracaktır.)

GES inşası başlamadan önce arazinin yapısına göre sahayı düzenleme işleri yapılmaktadır. Saha düzenleme işleri tamamlandıktan sonra sahanın etrafına tel çit çekilmektedir. Çekilen tel çitin ardından fotovoltaik panellerin üzerine monte edileceği konstrüksiyon sisteminin, onaylanan projeye göre yerleşimi yapılması gerekmektedir. Fotovoltaik (PV) panellerin monte edilmesinden sonra DC kablolama işlemleri onaylanan projeye göre yapılmaktadır.

Inverterler ve toplama panolarının yerleştirilmesinden sonra AC kablolama işlemleri yapılarak trafo binasına bağlantıları gerçekleştirilmektedir. Trafo bağlantılarından sonra sistemin ana bağlantı sistemine bağlantısı tamamlanmaktadır.

EPC

Proje Onayı ve Kabul İşlemleri

Proje onay sürecinde, yapılması ve tamamlanması gereken işlemler için yetkili kurum olan TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. Geçici ve kesin kabul durumlarına göre işlemlerin bu aşaması tamamlanmaktadır.

Project Approvals
Project design and Setting up of Energy Power Transmission Line
EPC

Enerji Nakil Hattı Projelendirmesi ve Kurulumu

Verilen bağlantı anlaşması çağrı mektubuna göre şebeke ile bağlantı yapılacak tüm yer altı kabloları ve havai hat projelerinin projelendirilmesi, onayı ve kurulum işlemlerinin yapılma aşamasıdır.

EPC

Test ve Devreye Alma

Projeye göre montajı tamamlanmış tüm ekipmanların, devreye alma öncesi saha testleri, uzman mühendis kadromuz ve teknik saha ekibimiz tarafından yüksek teknoloji cihazlarla yapılmaktadır. Projenin sahaya uygunluğu, gerekli tüm test ve kontrollerden geçirilerek devreye alma işlemleri tamamlanır ve sistem çalışır duruma getirilir.

Testing and Commissioning Process
Design and Installation of Transformer Station and Distribution Center
EPC

Trafo Merkezi ve Dağıtım Merkezi Tasarımı ve Kurulumu

Verilen bağlantı anlaşması çağrı mektubuna göre belirtilen Dağıtım Merkezi, KÖK ve Trafo Merkezi tasarımları, projelendirilmesi ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirildiği süreçtir.

EPC

Teknik ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları

Ekonomik ve ticari fizibilite çalışmaları projenin sadece teknik performansına değil ayrıca yatırım, işletme ve bakım masraflarına da bağlıdır. Farklı güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini araştırmak için yaklaşık enerji eldesini tespit etmek üzere PVSyst simülasyonuna yansıyacak teknik parametreleri belirleyen ilk saha anketi ve tasarımı gerçekleştirilmektedir. Enerji çıkışı finansal analizlerin içine yerleştirilecektir.

Technical and Economic Feasibility Studies - INTEC

Çatı ve Arazi Güneş Enerji EPC Projelerimiz

    × How can we help you?