Usługi

INŻYNIERIA

INŻYNIERIA

"Połączenie wydajności i doświadczenia"

Nasze usługi inżynierskie są świadczone przez doświadczony i wyspecjalizowany zespół INTEC. Nasze bogate doświadczenie branżowe i know-how wspierają rozwój niezawodnych i długotrwałych rozwiązań, korzystając również z doświadczeń naszych różnych dostawców i partnerów technicznych.

Projekty związane z energią słoneczną wymagają multidyscyplinarnego i wielowymiarowego podejścia, a nasi specjaliści stosują najbardziej kompetentne i niezawodne procedury od samego początku każdego projektu.