Usługi

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

"Wiodąca w branży jakość"

Zaawansowane możliwości INTEC w zakresie inżynierii i zaopatrzenia mają głęboki wpływ na wszystkie etapy budowy.

Osiągnięcie wysokiej jakości i doskonałości w budownictwie zaczyna się od doskonałego projektu. Wszystkie krótko- i długoterminowe ryzyka są szczegółowo oceniane i minimalizowane w fazie projektowania. W fazie realizacji każdy proces jest skrupulatnie standaryzowany w celu zapewnienia maksymalnej wydajności, zgodnie z holistycznym podejściem do monitorowania jakości. W pierwszych fazach rozwoju projektu analizujemy szeroki zakres danych, aby zapewnić uporządkowany i zoptymalizowany proces i harmonogram projektu, zmniejszając w ten sposób ryzyko dla naszych klientów i terminowość realizacji naszych projektów.

W firmie INTEC, zdrowie i bezpieczeństwo naszego zespołu oraz utrzymanie wysokiej jakości środowiska pracy są naszymi najwyższymi priorytetami. Odpowiednio, przestrzeganie przez nasz zespół zobowiązania firmy do zapewnienia "bezpiecznego i zdrowego środowiska dla wszystkich" zapewnia, że zasady i przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE) są w pełni stosowane we wszystkich naszych pracach, podczas gdy jakość jest zapewniona zgodnie z odpowiednimi normami.