Aktualności

INTEC ENERGY SOLUTIONS ORAZ CHINT SOLAR ŁĄCZĄ SIŁY, BY ZBUDOWAĆ PORTFOLIO ELEKTROWNI SŁONECZNYCH O MOCY 315 MWp DLA DUŃSKIEJ FIRMY BEGREEN

Spółka INTEC Energy Solutions (INTEC) z przyjemnością ogłasza nową współpracę partnerską z Chint Solar (CHINT) – globalnym dostawcą w dziedzinie rozwiązań skupiających się na energii słonecznej. To partnerstwo wspiera cel spółki INTEC dotyczący „światowej klasy rozwiązań EPC dla energii słonecznej” i łączy usługi inżynieryjne świadczone w obrębie zakładu z nowoczesną technologią, wspierając globalne dążenia do dekarbonizacji.
 
Spółki partnerskie INTEC i CHINT podpisały umowę z duńską firmą rozwijającą technologię słoneczną BeGreen A/S na budowę największego portfolio elektrowni słonecznych w Europie Północnej. Portfolio Brilliant  315 MWp zawiera trzy elektrownie słoneczne dużej skali w Barmosen (137.3 MWp), Bregentved (111.7 MWp) i Vildbjerg (66.7 MWp), które mają zostać zbudowane w formie projektów „pod klucz”. Portfolio Brilliant wpisuje się w długoterminową strategię BeGreen związaną z rozwojem odnawialnych i zrównoważonych, niesubsydiowanych projektów.
 
Spółki INTEC i CHINT współpracowały z powodzeniem nad różnymi projektami EPC w ostatnich latach. Dzięki nawiązaniu  startegicznego partnerstwa  te dwie spółki będą mogły wykorzystać swoją wyjątkową obecność na rynku i przyspieszyć globalne przejście na odnawialne źródła energii.Dzięki swojej mocnej pozycji na rynku, spółki partnerskie mogą sprostać bieżącym zapotrzebowaniom globalnego planu dekarbonizacji poprzez czystą energię słoneczną. W ciągu kolejnych trzech lat, spółki partnerskie planują w sposób zrównoważony rozwinąć portfolio projektów EPC zrealizowanych w Europie.
 
Długoterminowe i stabilne partnerstwo strategiczne
„Dzięki możliwości dostarczania najlepszych usług EPC, spółka INTEC koncentruje się na wysokiej jakości obsłudze klienta, jednoczeście w zdumiewający sposób angażując się w globalną dekarbonizację poprzez energię słoneczną. Zrównoważony rozwój ma znaczenie i jest on naszym celem. Jesteśmy zachwyceni nawiązaniem współpracy partnerskiej z CHINT – spółką znaną w sektorze energii odnawialnej – w celu wsparcia BeGreen w osiągnięciu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem”, powiedział dyrektor naczelny INTEC, Adrien Joseph.
 
O spółkach
 
INTEC tworzy wysokiej jakości elektrownie słoneczne w formule „pod klucz” i dostarcza najlepsze usługi EPC i O&M swoim klientom na całym świecie. Spółka INTEC zatrudnia ponad 400 wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników,  prowadzi działania w wielu krajach, a do dziś ukończyła 130 projektów.
 
BeGreen tworzy, buduje, konserwuje i zarządza parkami solarnymi na dużą skalę oraz rozwiązaniami związanymi z magazynowaniem energii elektrycznej, głównie w Danii, Szwecji i Polsce. Strategia BeGreen skupia się na niesubsydiowanej budowie parków solarnych we współpracy z władzami miast, właścicielami ziemskimi, operatorami sieci i inwestorami, zapewniając atrakcyjne ceny energii elektrycznej konsumentom oraz stabilne inwestycje o wysokiej stopie zwrotu swoim inwestorom. Celem BeGreen jest rozwój, budowa i obsługa 4 GWp do końca 2025 roku.
 
CHINT Solar to dostawca systemowych rozwiązań związanych z energią, zaangażowany w rozwój, budowę, obsługę czystej energii oraz świadczenie usług. Spółka koncentruje się nie tylko na wytwarzaniu i sprzedaży modułów fotowoltaicznych, ale również tworzy projekty pod inwestycje i konstrukcje w segmencie energii kompleksowej, jak elektrownie fotowoltaiczne, magazynowanie energii, sieci dystrybucji dla sprzedaży elektryczności, mikrosieci oraz uzupełnianie wieloenergetyczne. Zbiorowa pojemność globalnych rozwiązań fotowoltaicznych zrealizowanych przez spółkę do tego momentu wynosi 8 GW.
 
 
Kontakt
Kübra KOÇ DAĞDELEN
Dyrektor ds. marketingu i komunikacji
 
+ 90 549 604 60 91
k.dagdelen@in-tecenergy.com
www.in-tecenergy.com

INTEC ENERGY SOLUTIONS ORAZ CHINT SOLAR  ŁĄCZĄ SIŁY, BY ZBUDOWAĆ PORTFOLIO ELEKTROWNI SŁONECZNYCH O MOCY 315 MWp DLA DUŃSKIEJ FIRMY BEGREEN