Certyfikaty

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 określa kryteria dotyczące systemu zarządzania środowiskiem. Uzgadnia strukturę, którą firma lub organizacja może zastosować w celu ustanowienia efektywnego systemu zarządzania środowiskiem.
Zaprojektowany dla każdego typu organizacji dając poczucie pewności, że wpływ na środowisko jest mierzony i udoskonalany.

ISO 14001